Nieuwsbrief februari

In de bijlage de nieuwsbrief van februari 2023. Een bomvolle nieuwsbrief met daarin veel verslagen van de verschillende activiteiten van de afgelopen tijd. Daarnaast ook nog informatie over het einde van het winterseizoen.  

Veel leesplezier!