Vertrouwenspersoon

Als vereniging hechten wij aan een veilig sportklimaat. Binnen onze vereniging kennen wij al een aantal jaren een vertrouwenspersoon. Dat is Jan Jansen (huisarts Sybrandabuorren). Jan Jansen is lid van onze vereniging en bereikbaar op nummer 0515-521573. Je kunt bij hem terecht als je vragen of signalen hebt over seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag, zoals agressie of geweld, pesten en uitsluiting of een andere vorm van intimidatie. Gesprekken die je aan gaat vallen desgewenst onder geheimhouding.

Ook kan ieder lid gebruik maken van de vertrouwenspersoon van de KNSB (ook daar wordt alle informatie strikt vertrouwelijk behandeld). Informatie hierover is te vinden op de website van de KNSB.

Wij proberen in de vereniging ook nog één of meer vertrouwenscontactpersonen te werven, die als (laagdrempelig) eerste aanspreekpunt kunnen functioneren en ook en rol kunnen spelen bij het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (preventie).