Wie doet wat

VoorzitterHaaije Jorritsmabestuur.voorzitter@depinguins.nl
Secretaris Jolanda Dalhuizen0566 840508bestuur.secretariaat@depinguins.nl
LedenadministratieTjitske Brouwerbestuur.ledenadministratie@depinguins.nl
PenningmeesterSieger Rinsmabestuur.penningmeester@depinguins.nl
Wedstrijdsecretaris/ Communicatie Wilger Poieszbestuur.wedstrijdsecretariaat@depinguins.nl
Activiteiten coordinator Gerda Minke Adema en Anke van der Weij bestuur.activiteitencoordinator@depinguins.nl
Trainers coordinatorRoelof Burghoornbestuur.trainerscoordinator@depinguins.nl

Postadres

STG de Pinguins

Fonterbuorren 26

9011 XK Jirnsum

Bankrekening

NL12RABO 0330 742 388